Vladimír Solovjev: Apoštol Peter a pápežstvo

IlustráciaSvätý apoštol Peter má primát právomoci; ale prečo by bol rímsky pápež dedičom tohto primátu? Musíme priznať, že táto otázka takto položená vôbec nepadá vážne na váhu. Len čo pripustíme vo všeobecnej Cirkvi základnú a zvrchovanú právomoc, ustanovenú Ježišom Kristom, v osobe svätého Petra, musíme tiež pripustiť, že táto právomoc voľakde jestvuje. A zrejmá nemožnosť nájsť ju inde ako v Ríme je už, ako sa nám zdá, dostatočným motívom pridať sa ku katolíckej téze.

Keďže ani carihradský patriarcha ani petrohradská Synoda nemajú a nemôžu mať nárok zastupovať skalu všeobecnej Cirkvi, to jest ozajstnú a základnú jednotu cirkevnej právomoci, Read more

Slobodomurársky plán

IlustráciaPierre Virion vo svojej knihe Soon a World Government, a Super and Counter Church? cituje niektoré slobodomurárske dokumenty, ktoré názorne ukazujú, že tajné spoločnosti zamýšľajú na celej planéte ustanoviť zdanlivo demokratickú svetovú vládu a celosvetové náboženstvo. Svetová vláda aj toto celosvetové náboženstvo bude pod kontrolou slobodomurárov.

Slobodomurárstvo chce ovládať všetky náboženstvá

Slobodomurársky časopis Le Symbolisme v roku 1962 vytlačil nasledujúce:

„Moji bratia, nenechajte ľudí hovoriť, že slobodomurárstvo je Read more

Modlitbová výzva pre všetkých katolíkov a slovenské katolícke farnosti 2013

IlustráciaKatolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 21. apríla 2013 v nedeľu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského. Read more

Msgr. Ján Vojtaššák: Výňatok z pastierskeho listu (27. február 1921)

Diela svoje pastierske začínam vo veľmi ťažkej dobe. Málo ruží, ale tým viacej tŕnia a bodľačia rozkladá sa na ceste. Cesta veľmi ťažká. Svetová vojna narobila mnoho telesných lazarov, ale ešte väčší počet doráňala a dokaličila na duši. Následkom dlhotrvajúcej vojny a pod hroznými jej údermi mnohí vieru stratili, ochladli úplne proti Bohu a následkom toho stratili aj základ pre lásku naproti blížnemu. Ale predsa dľa slov božského Učiteľa v láske k Bohu a v láske k blížnemu dovršujú sa všetky ostatné prikázania a kadejaké proroctvá. Read more

1 13 14 15 16