FO00152920

Milan Rastislav Štefánik, první èeskoslovenský ministr vojenství. – uniforma, podpis –