Biskupom

…keď autority strácajú morálne právo,
keď kážu páchať ťažký hriech,
upadajú strmhlav celkom na dno,
to dôvod úprimný na diablov smiech…

Nebudem ďakovať za online prenosy,
nebudem dodržiavať vaše zákazy!
Moja duša si takú pastoráciu neprosí,
ktorá sa skrýva za moc peňazí.

Rozdelili ste ovečky, čo mali stádom byť,
nie podľa úžitku, lež podľa zrady,
nebude možné sa pred tým skryť,
podliezli ste hlboko jak slizké hady.

Božie telo do nečistých rúk vkladáte,
zavriete chrámy pre skupinu ľudí,
úctu už ani pred Bohom nemáte,
nie ja, lež On nech skutky vaše súdi.

Udobriť vraždu, kázať ju prijať,
nedbať na možné zničenie zdravia,
za dáku chorobu večne sa skrývať,
mňa tieto bludy už veru dávia.

Posledné slovo však nemáte vy,
posledné slovo Najvyšší má!
Zapojili ste sa do hriešnej hry,
ktorá vás k bránam pekiel strháva…

Kika