Ach, Bože

Ach, Bože, jak smrti sa boja,
tí, čo pred Tvojou tvárou stoja!
Za jedno s pohanmi i kacírmi,
v blude dneška sa dáko zlúčili.

Boja sa o život a duša stratená,
tá v dobe covidu asi nič znamená.
Náhubky zdobia skrúšené tváre
a kopec strachu prevláda v hlave.

Sviatosti idú poctivo bokom,
do pekla mierime bleskovým skokom.
Ústupky vpravo, ústupky vľavo,
čo sa to s Cirkvou, Pane môj, stalo?

Nebráni Tvoje presväté meno,
pritaká hlavou a hľadí nemo.
Večný život za pozemský mení,
zodpovední Otcovia tí sú asi nemí.

Rátajú ovečky, jak zákon káže,
a hriechy ľudí sám vírus maže.

Do ruky Telo presväté brať,
náuky Krista rázom sa vzdať.

Kto za to ponesie bremä?
Kedy to skončí ešte nik nevie…

Kika