Odprosenie Božského Srdca za spoločenské hriechy

Všetci: S poníženým a kajúcim srdcom padáme na tvár pred Tebou, Ježišu premilý, — aby sme najsvätejšie Srdce Tvoje verejne odprosili — za všetky hriechy spoločenského a verejného života. — ó, Bož­ské Srdce, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetky hriechy kňazov a rehoľníkov;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetky priestupky našich zákonodarcov;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za viny našich úradníkov;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za previnenia našich otcov;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za neprávosti nášho ľudu;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetky bohorúhania a zlo­rečenia;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetky falošné prísahy a svätokrádeže;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetky potupovania slu­hov Božích;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetky zneuctenia cirkev­ných a svetských predstavených;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetky odpadnutia a vy­stúpenia z Cirkvi svätej;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za kacírov a odboj proti Rímu;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za zneužívanie občianskych práv a povinností;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za nemravnosť a bezbožnosť tlače;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetky verejné pohorše­nia;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetku pýchu a márni­vosť;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za zneužívame pozemských darov, ktoré sú potrebné k nášmu životu;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za zneužívanie vedy a ume­nia;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

V. Odprosujeme Ťa za všetky hriechy a viny naše;
R. Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami.

(In: Modlitebník pre verejné bohoslužby a pobožnosti, SSV, 1943)