Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisu a za oslobodenie slovenského národa

Bože, ďakujem Ti, že Tvoja Prozreteľnosť dala slovenskému národu Jozefa Tisu. On svoj národ horlivo poučoval kázaním ako kňaz a vodca. On ho za ťažkých čias múdro a obozretne viedol ako prezident. On za Teba, za svoju vieru a svoj národ veľkodušne podstúpil mučenícku smrť. Prosíme Ťa, povýš na oltár tohto nášho neohrozeného obrancu viery a mučeníka za Boha a národ. Daj ho nášmu veriacemu slovenskému národu za nebeského patróna.

Modlime sa: Všemohúci večný Bože, Ty si zapálil srdce Tvojho mučeníka Jozefa veľkou a neohrozenou láskou a vernosťou k viere a k svojmu milovanému národu. Ty si od neho žiadal, aby priniesol tú najvyššiu obetu položením svojho vlastného života na oltár Cirkvi a otčiny. Vrúcne Ťa prosíme, prinavráť slovenskému národu na orodovanie nášho mučeníka Jozefa, našu stratenú slobodu a obráť tých, ktorí prenasledujú náš národ a jeho veriaci ľud.

Prosíme Ťa, obráť aj všetkých tých, ktorí zaslepeno rozsievajú a rozširujú bezbožný komunizmus. Otvor im oči a priveď ich ku viere. (Učiň, aby ateistický a neľudský komunizmus bol čím skôr premožený, aby si Ty nad ním čoskoro definitívne zvíťazil.) Daj, aby sa celé poblúdené ľudstvo čím skôr spamätalo a prinavrátilo k Tebe, svojmu jedinému a pravému Bohu.

(Panna Mária, oroduj za oslobodenie slovenského národa a celého sveta od bezbožného komunizmu, ako si to prisľúbila vo Fatime.)

Udeľ mi tiež, dobrotiví Bože, na orodovanie nášho mučeníka Jozefa osobitnú milosť, o ktorú Ťa prosím… (prednesenie svojej prosby)

Nech je vyslyšanie mojej prosby na jeho orodovanie dôkazom, že si praješ, aby bol vyhlásený za blahoslaveného a svätého.

Otče nás…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Sedembolestná Patrónka Slovenska, oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!

Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás i za slovenský národ a vyproste mu slobodu!

Slovenský mučeník Jozef Tiso, oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!