Svet v kŕčoch

Z každej strany množstvo rečí,
je mi z toho zle a rozum sa prieči.
Samé múdre slová, ako máme žiť,
čomu sa je chytré okamžite podrobiť.

Ozvať sa je trestné, názor musíš tajiť,
inak budú Tvoje meno hneď všemožne haniť.
Dovolia Ti robiť, všetko v istej miere,
v pozadí sa niekto z toho z chutí smeje.

Diabol rozdal karty do každej sféry života,
tam, kde kedy´s vládol Boh ostala len prázdnota.
Mamona si podrobila mysle mnohých ľudí,
kto sa ozve na poplach, vraj neprávom súdi.

Stádo by i chcelo počúvať kam kráčať,
ruky svoje ale nechce už viac krvou máčať.
Krvou deti, ktoré neuzreli svet,
krvou našich predkov, ktorých tu viac niet.
Krvou samovrahov, čo v klam tela uverili,
pohlavie si vďaka chorej dobe pozmenili.

Miluj svojho blížneho, no nehaň svoju vieru,
postav sa vždy na odpor, keď náuku Ti berú.
Nesmieš nemo hľadieť, jak menia Ti dejiny,
vďaka našim kňazom sme ťažké roky prežili.
Teraz sú z nich vrahovia, zradcovia a fašisti,
všehoznalci dobre vedia – bez pastiera je národ neistý.