Prosby Bohu

Pane Bože, daj nám silu,
obstáť v tomto boji!
Nezavrhnúť rodnú hlinu,
hoc satan proti nám už brojí.

Daj odvahu mysle,
keď ozvať sa treba.
Nesúď nás tak prísne,
keď hnev potlačiť sa nedá.

Vlej do srdca lásku,
kde nenávisť sa črtá.
Pomôž nám sňať masku,
kým duša nie je mŕtva.

Nedopusť by zanikol
náš národ v tom zhone.
Hoc dopúšťa sa zlozvykov
a haní neraz meno Tvoje.

Odpusť Otče hriešnikom,
odpusť previnenia.
Tým, čo kajať vedia sa,
nech nejdú do zatratenia.

Kika