Kto proti nám?

Kto proti nám,
keď Boh s nami?
Boj sme nikdy neprehrali!
Hoc na zemi potupení,
vo večnosti odmenení.

Môžete nás trestať,
môžete nás haniť.
Veľmi ťažké však bude
naše duše raniť.

Vpred nás ženie viera,
tú, čo ste zradili,
za ňu naši predkovia
život položili.

Ich obete mocné
nedajú sa zmazať!
Darmo nám budete
jak sa správať kázať.

Kde oni krv preliali,
by sme boli živí,
tam sme svoje srdcia
v oceľ zakalili.

Kto proti nám stojí,
keď Boh v našom šíku?
Ktože to národu
do srdca vráža dýku?

Hoc len jeden spravodlivý
bude rovno stáť,
to sťa svieca v tme,
netreba sa báť!

Kto neskloní sa diablovi
a Boha nezradí,
ten si v ťažkej chvíli
vždy múdro poradí!

Kika