Spomienka na Emanuela Teodora Böhma a Jána Straku, 10. február 2018, Košice

Emanuel Teodor Böhm nepatrí k najznámejším osobnostiam slovenského katolíckeho národovectva v 20. storočí, to ale nijak neuberá na hodnote jeho osoby a všeobecnom význame jeho činnosti v prospech slovenskej veci na Maďarmi okupovanom území po Viedenskej arbitráži, ale aj neskôr v zahraničnom exile. Pre lásku k národu v duchu katolíckej morálky je charakteristická predovšetkým stálosť a vytrvalosť. A to bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Emanuel T. Böhm je dokonalým príkladom uplatnenia tohto v praxi. On bol aktívny za národnú vec skutočne v každej jednej etape svojho života a to takmer vždy za okolností, kedy mu za jeho vernosť Bohu a národu hrozilo skôr prenasledovanie a ťažkosti, než pocty a chvála. Dnes, v dobe minimalizmu, pôžitkárstva a duchovnej biedy, kedy pojem obety upadol do zabudnutia a nahradil ho pojem svetského „užívania si“, sa nám až ťažko predstavuje tá odhodlanosť, ktorú musel mať Emanuel T. Böhm, keď si zvolil nezdupkať po arbitráži, ale vytrvať na svojom mieste a biť sa za Boha a národ proti presile. To je postoj, ktorý sa nedá vysvetliť nijak inak, ak len nie so zreteľom na jeho katolícku vieru, podľa ktorej sú blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

V sobotu 10. februára 2018 sme sa stretli pri pamätnej tabuli venovanej Emanuelovi T. Böhmovi, ktorá je osadená na budove Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, aby sme si aspoň skromne pripomenuli jeho život a dielo. Odtiaľ sme sa presunuli k buste Jána Straku – katolíckeho a národného aktivistu, bojovníka za Boha a národ v liberálnom Uhorsku koncom 19. storočia, kde sme sklonili hlavy k modlitbe za jeho dušu.

Naša novodobá história nám ponúka množstvo nasledovaniahodných osobností. Emanuel T. Böhm, Ján Straka a mnohí iní Sloveni, ktorí trpeli kvôli maďarskému útlaku rodnej zeme, ale napriek všetkým útrapám vytrvali a nepodľahli, k nim taktiež bezpochyby patria. Ďakujme za nich Všemohúcemu Bohu a vyprosme si od Neho, ktorému patrí všetka moc, aspoň zlomok ich horlivosti.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.