Výročie zavraždenia Rudolfa Schedu, 11. 9. 2010

Rudolf SchedaRudolf Scheda bol kňazom pôsobiacim na Svätojánskej fare. Na začiatku tzv. SNP ho zo sveta zniesla ruka vražedného partizána, nenávidiaca všetko národné a kresťanské.

Pri pamätnej tabuli umiestnenej na miestnej fare a venovanej pamiatke zavraždeného, sa po roku zišla hŕstka priaznivcov, aby si pripomenula výročie jeho smrti. Hlavným bodom stretnutia, prebehnúceho za daždivého počasia bolo vysvätenie tabule v súčasnosti tu pôsobiacim pánom farárom.

Okrem toho odznela na počesť zamordovaného báseň, krátke príhovory venované jeho obeti, hymna Slovenskej republiky a za odznenia tónov hymnickej piesne mu bol pod tabuľu zavesený veniec a zapálené sviece.

Po minuloročnom osadení a tohtoročnom vysvätení pamätnej tabule si dali aktivisti o. z. NSS za úlohu identifikovať kňazov hrob. Dôstojný pán je pochovaný na tunajšom cintoríne. Jeho konkrétne hrobové miesto je nám však neznáme, nakoľko je k dispozícii iba jedna fotografia nízkej kvality, pochádzajúca z deväťdesiatych rokoch a dokazujúca značnú zanedbanosť miesta jeho posledného odpočinku, na základe ktorej sa nám totiž nepodarilo identifikovať kňazov hrob. Veríme však, že sa nám ho do roka podarí nájsť a podniknúť prvé kroky ku jeho znovu oživeniu. Rudolf Scheda si zaslúži, aby jeho pamiatka ostala živá. O. z. NSS sa chce o to pričiniť. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.