Žoldnierom!

Autor: Sisa (KIKA)

Vraj bránite práva, práva svojich národov,
vraj strážite mier, mier na celej planéte.
Stávate sa činiteľmi bezprávia a podvodov,
bez rozkazov ani myslieť samostatne neviete!

Prečo stále na strane okupantov stojíte?
Prečo nie ste vo vlasti, ktorá život dala Vám?
Ukradnuté územia pred vlastnými bránite,
tak sa na Vás vojaci ja dnes pozerám…

Nadávate na spoločnosť, na politikov,
peniaze však mocnejšie sú ako Vaše slová.
Konáte čo povedia, ste ich pravou rukou,
vyparila sa čestnosť, ktorá vo Vás bola.

V minulosti vojak bránil vlastné práva,
život položiť za vlasť bola jeho česť.
V súčasnosti mu cudzí špinavý groš dáva,
tak sa musí mnohých čistých zásad zriecť.

Majte ale v pamäti, že bez vojakov vojny niet,
že každý národ právo na ochranu hraníc má.
Tak prečo sa v nevinnej krvi zmieta svet,
lebo slúžite tomu, kto vám viac peňazí dá?

Vy nemáte byť tvorcami ukrutnosti, zla,
vy máte byť strážcami svojich rodných zemí.
Ako sa len skončí táto zradná hra,
keď ostane Vaša vlasť v cudzom obkľúčení?

Nemusíte sa zapredávať za žoldy špinavé,
nemusíte viesť vojny, ako mecenáš Vám káže.
Nestojte teda na hraniciach, ktoré sú v diaľave,
chráňte rodné Slovensko, s ním Vás život viaže.