Spoluvinníci!

Autor: Sisa (KIKA)

Vy zapredanci bez chrbtovej kosti,
mediálni vrahovia, odporcovia práva.
Pošpiníte naše mená, ľahko, bez ľútosti,
ignorovať Palestínu sa Vám často stáva.

Kde ste boli všetci, keď skandovali davy?
Čo dôležitejšie bolo v tieto všedné dni?
Žeby ste už svoju česť dávno zapredali
a chodili len tam, kde mocní sveta rozhodli?

Mlčíte, jak mlčia všetci, čo špinavý groš berú,
no naveky pravdu nepodarí sa vám kryť!
Na svetlo Božie sa mnohé fakty derú,
raz budete musieť svoje klamstvá odhaliť!

Nečakajte od nás v budúcnosti podporu,
nedúfajte, že zabudneme, odpustíme činy.
Môj hlas je len jeden z mála, čo pridáva sa k odporu,
jak izraelskí vojaci, okupanti, ste rovnako vinní!

Kto nepočuje detský plač a výkriky žien,
kto zamlčuje pravdu, odpútava pozornosť,
o tom v dobrom hovoriť ja veru nemôžem,
bo ťažko je mi hľadieť na trpkú skutočnosť.

Čo je pre vás cennejšie, jak informovať ľudí?
Či nie je povinnosťou poukázať na ukrutnosti?
Alebo sa bojíte, že objektívnosť otázniky vzbudí
a tak všetci padnete do mecenáša nemilosti?

Myslím, že vaša ľahostajnosť mnoho značí,
že každý slušný občas dovtípiť sa rýchlo vie,
že ukážete len to, čo sa podliakovi páči,
ani slovo o tom však, čo proti nemu znie.

Nepriateľ má jedno meno, vy ste jeho poskoci,
ktorí za kosť schopní sú ponížiť sa na zviera.
Nie my, lež vy ste demokraticky ponížení otroci,
lebo nás drží statočnosť, súcit a nekončiaca viera.