Revolúcia doby!

Autor: Sisa (KIKA)

Štrngot kľúčov, tisícové davy,
tak vrelé srdcia stavali sa na odpor.
Dnes tu stojí hlúčik ľudí malý,
čo nevie utíšiť svoj vzdor.

My posledné roky vnímame jak zradu,
kedy opäť cítime policajné útoky.
Nechceme viac lži, žiadame len pravdu,
kým nepotečú zas nevinnej krvi potoky.

Že sme mladí, súdite nás preto,
lež my sme hybnou silou budúcnosti.
V nás nenávisti, pokrytectva nie to,
láska, úcta k vlasti to sú naše cnosti.

Jak pred 20 rokmi i dnes sme strážení,
kam pohneme sa, sledujú nás zložky.
Či sme boli isto od totality zbavení,
či stávajú sa opäť z ľudí iba trosky?

Ja nevidím zmenu, totalita prežila
a tie davy už ani snahu zrazu nemajú.
Sloboda sa nám na míle vzdialila,
dajte pozor, lebo i zem nám predajú!

Nie kľúčmi sa získava stratená voľnosť,
nie ústupkami, skrývaním a tichom.
Všetci musia zdvihnúť hlas a povedať dosť,
veď Slovensko je stále našou pýchou!

Kto iný keď nie mládež povstať musí?
Odpor je už prisúdenou povinnosťou.
Len nech nás zastaviť niekto skúsi,
proti zrade a lži pôjdeme statočnosťou!