Poklona vlasti

Autor: Blažena Krivošíková

Vlasť moja, najkrajšia zo všetkých krajín,
skláňam sa pred tebou, vrúcne ťa zdravím!
Tisíckrát, tisíc dní a tisíckrát ešte,
napreduj šťastlivo po vlastnej ceste.

Národu svojmu ty matka dobrá si,
vynikaj v múdrosti, rozkvitaj do krásy!
Nech máme chlebíka všetci v hojnosti,
život v pokoji, v láske a svornosti.