Otec národa

Autor: Sisa (KIKA)

Andrej Hlinka sa narodil v roku 1864 v Černovej,
mnohodetnej roľníckej rodine silne národnej.
Po maďarsky sa musel učiť, by na školu mohol ísť,
bez nej sa vtedy slovenský študent nevedel zaobísť.
Životná cesta Hlinkovho otca bola dosť krátka,
po jeho smrti sa o deti starala milujúca matka.
Byť učiteľom alebo teológom, nemal Hlinka cestu inú,
poslúchol svoju matku a postupne vyštudoval teológiu.
V Spišskej Kapitule bol roku 1889 za kňaza vysvätený,
dobrý kazateľ, ideológ, medzi ľuďmi stále obľúbený.
Za slovenský národ bojoval odhodlane v každej chvíli,
by Slováci vo vlastnom štáte v budúcnosti hrdo žili.
V Ľudovej strane začala jeho politická cesta,
pre neplnenie programu odišiel z tohto miesta.
Pripravoval chodník novému katolíckemu prúdu,
ktorý by miloval Boha, no rovnako i rodnú hrudu.
Pravidelne písal do dennej aj katolíckej tlače,
o problémoch národa, jak pod ťarchou cudzích plače.
Organizoval vzdelávacie i protialkoholické spolky,
stál pri kolíske ružomberskej Ľudovej banky.
Založil vydavateľstvo, kníhtlač, katolícky dom,
Spolku svätého Vojtecha sa stal predsedom.
Vo voľbách nezlomne podporoval Vavra Šrobára,
za to dostal finančnú pokutu i dva roky žalára.
V jeho rodisku 15 martýrov na cintoríne leží,
kto im úctu ešte vzdá, keď čas rýchlo beží?
Zomreli kvôli vysviacke miestneho kostolíka,
i táto smutná udalosť sa práve Hlinku týka.
Zo Segedínu sa vrátil na ružomberskú faru,
bol za rozchod s Uhorskom a založil SĽS.
Po vzniku novej republiky pocítil z Čiech zhubný mor,
v Mírove bol väznený, keď ukázal svoj vzdor.
Hovoril zrozumiteľne, aby mu i jednoduchý ľud rozumel,
rečnil o problémoch chudobných, tak vzbudil záujem.
Jeho meno niesla Hlinková slovenská ľudová strana,
ktorá v histórii dôležité národné zastúpenie mala.
16. augusta 1938 zomrel Andrej Hlinka, Otec národa,
pre ktorého boli na prvom mieste Boh a sloboda.
A tak i my dnes vzdajme poklonu jeho menu,
nech naplníme odkaz a dokončíme začatú zmenu.
Aby nikdy z mysle nezmizla Hlinkova viera,
nech padne do zabudnutia ten, čo národ zdiera.
Prosím, daj večný odpočinok Synovi národa Pane,
nech sa jeho sen skutočnosťou konečne stane!