My vydržíme!

Autor: Alexandra

Malý, skromný, pôvabný,
leží v srdci Európy.
Pýši sa horami, lesmi,
slovensky kraj- to sme my.
Ľudia robotní a plní lásky
k zemi svojej rodnej.
My budeme ju hájiť
my nezabudneme sláviť
našich otcov, naše matky.
Vstaneme na odpor zlu,
veď musíme žiť ďalej,
ísť hoci zranení či rozbití,
no ísť ďalej, vyššie ustavične rásť.
Sme práve deti našej zeme
i zničíme to zle plemä,
zradcov, ktorí do úst nám pľujú
a vechtom zapchávajú.
Vechtom utkaných z mozgov paralytikov,
Zo špiny nazbieranej po všetkých sveta smetiskách.
Našu hrdosť vy nezlomíte,
Slovensko nám nerozštiepite.
My budeme hrdo stáť
a naše pokolenia tiež.
Navždy čistí, vlasť milujúci,
my vydržíme, my hrdí Slováci!