Modlitba

Autor: Sisa (KIKA)

Prosím Ťa z hĺbky srdca Otče môj,
prosím Ťa, ako smrteľník len môže.
Pri národe mojom jak doteraz stoj,
kto iný mu v ten čas smutný pomôže?

Chráň ľud tatranský, Tebe vždy verný,
chráň ho pred chorobami, zlom a vojnami.
Nech je ako Tvoja skala nezlomný a pevný,
ráč ho živiť svojou láskou a slovami.

Nedovoľ, by cudzí naň zdvihol zbraň,
vraždil, kradol, ničil jeho vzácnu zem.
Pred útlakom a krivdou mu pomáhaj,
by prežil v pokoji každý ďalší deň.

Odvráť vnútorné nepokoje, závisť a hádky,
nech panuje medzi nami súdržnosť a viera.
Nech vážime si písmo a reč svojej matky,
to je naše dedičstvo, čo roky nevymiera.

Prinavráť mravnosť, ešte nie sme stratení,
daj silu bojovať za svoje vlastné práva.
Nech viac nie sme ponižovaní a hanení,
naša spoločnosť má nádej byť zdravá.

Ukáž cestu tomu, kto hľadá Tvoju pomoc,
nenechaj nás blúdiť, lebo sami sa stratíme.
Nech sa nezabíjame pre peniaze a moc,
ale nech na budúcnosť krajšiu hľadíme.

Vždy v ťažkých časoch bol si nám posilou,
my preto ako národ prežili sme, snáď.
Daj nech sa poučíme z vlastných omylov,
hrdosť, lásku, nádej nám do duší vráť.