Vianočná

Nech sviatky lásky a pokoja
každú ranu na duši zahoja.
Nech sa nik necíti sám,
Boží Syn prišiel k nám.

Narodil sa z Matky človeka,
to pravda ľudstvu odveká.
Boh nás tak veľmi miloval,
to najcennejšie nám daroval.

Radujme sa preto v tento čas,
nech samotný Boh vstúpi do nás.
Otvorme srdcia jeho príchodu,
neveriaci by v Ňom našli slobodu.
Pochybovační pravdy silu,
nech každý pocíti lásku živú.

Pokojné sviatky ľuďom dobrej vôle,
nech tento čas zahojí všetky bôle.
V kruhu blízkych nech láska vzplanie
a zostúpi na každého Božie požehnanie.

Kika