Rímski protestanti

Aké je ľahké v dnešnej dobe
zaradiť sa do davu.
Zabudnúť na predkov v hrobe,
zaujímať sa len o zábavu.

Aké je ľahké ísť s prúdom,
nehľadieť na správnosť vecí.
Že obstoja pred Posledným súdom,
myslia si naivne hádam všetci.

Robiť ústupky na každú stranu,
troška sem a troška tam poľaviť.
Nemyslieť na náuku pravú,
od tej sa nechať radšej odradiť.

Veď už aj pastieri ovce bijú,
nie len vlk sa na nich hostí.
Ony len bekajú, kým ešte žijú,
vytrhať mäso, zlámať kosti.

Baránok, čo svoj život dal,
krvou zmáčané má rany.
Kde je ten, čo za ním stál,
kým sa iní posmievali?

Kika