Vodca náš

Nebol si len prezident, bol si svetlom v tme,
nech môj skromný hlas do sŕdc vrahov znie.
Zoslal Ťa sám Boh na tento kúsok zeme,
kde vždy vládlo bezprávie, hlasy boli nemé.

Azda si im preto maril hrozné plány,
že si v Boha veril, kde oni preklínali?
Bol si kňazom dobrým a pomáhal ľudu,
nemusíš sa báť posledného súdu.

Raz sa pravda odhalí, všetky Tvoje činy,
nezabil si nikoho, ostávaš bez viny.
V našich srdciach plameň nádeje vždy horí,
že sa pravda ukáže, hoc sa jej svet bojí.

Za tie roky mnohé zostal si jediný,
za národ si zomrel, vlastní Ťa zradili.
Podoba obety isto nie je náhoda,
spolu s Tebou zanikla i naša sloboda.
Ukázal si silu viery, stal sa našim vzorom,
nemáme sa smrti báť, lež stretnutia s Bohom.

Kika