Baránok Boží

„Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta.“
Aká to jednoduchá a veľavravná veta.
Prišiel si na svet spasiť hriešnych ľudí,
ten, komu si chcel pomôcť, Ťa kameňuje, súdi.

Maličké dieťa splodené, nie stvorené,
aby bolo k ľudstvu bližšie sklonené.
To najcennejšie, čo nám sám Boh mohol dať,
nezoslal na svet priamo, porodila ho mať.

Tým dal nádej ľudstvu, že môže byť spasené,
bremeno Krista bolo ťažko nesené.
Za naše hriechy nevinný zobral kríž,
kedy to biedna duša, kedy pochopíš?

On neprevinil sa voči svojmu Otcovi,
poslušne sa sklonil, poslúchol, čo mu hovorí.
Vedel, akú veľkú cenu priniesť musí,
no zároveň dal nádej ľudskej duši.

Skláňam sa pred Tebou Baránku Boží,
v čase, keď hriech vo svete sa množí.
Nezavrhni moje modlitby i kajúcne slová,
hoc na kríž prikladám bremeno vždy znova.
Odpusť moje hriechy, z hĺbky srdca prosím,
nech kríž tohto sveta s pokorou tiež nosím.

Kika