Petícia na podporu srbských bratov

KosovoSymbolicky, dňa 17. 2. 2009, v 1. výročie nezákonného odtrhnutia Kosova a Metohije od Srbska, o. z. NSS ukončilo zbieranie podpisov pod internetovú petíciu so znením: “My, dole podpísaní občania, vyjadrujeme podporu našim srbským bratom a zároveň neuznávame jednostranne vyhlásené samostatné Kosovo“

Pod túto petíciu sa podpísalo 2 970 ľudí nielen zo Slovenska, ale aj Česka, Ukrajiny, Srbska, Veľkej Británie, Austrálie, Kanady, Nemecka, Francúzska, Bulharska, Spojených Štátov Amerických, Ruska a Švajčiarska. Zozbierané podpisy spolu so sprievodným listom sme adresovali srbskému veľvyslancovi na Slovensku, jeho Excelencii Dankovi Prokičovi.

Všetkým podpísaným ďakujeme, že vyjadrili svoju solidaritu s ťažko skúšaným srbským národom, ako aj s tým, že nesúhlasia s porušovaním medzinárodného práva zo strany agresorov, ktorí svojím polienkom prispeli ku vzplanutiu balkánskeho ohňa. Jeho ničivý plameň pravdepodobne v budúcnosti napácha ďalekosiahle škody na spoločenstve európskych národov.