Spomienka na bombardovanie Spišskej Novej Vsi – 2. 4. 2016, Spišská Nová Ves

IMG_1455Hoci má vojenský konflikt medzi Slovenským štátom a hortyovským Maďarskom z roku 1939 prívlastok „Malá vojna“ a v súčasnosti sa mu nevenuje takmer nijaká pozornosť, bola to pre ťažko skúšaný slovenský národ veľká skúška. Veď naši južní susedia zaútočili bez vypovedania vojny už v ranných hodinách 23. marca, teda len 9 dní po vzniku samostatného štátu, plne si vedomí skutočnosti, že slovenská armáda sa ešte formuje, že trpí veľkým personálnym i materiálnym nedostatkom, nakoľko väčšina kľúčových funkcií bola pred osamostatnením v českých rukách. Maďari prekročili naše hranice s istotou, že za daných podmienok nenarazia na veľkú odozvu.

Opak bol pravdou. Ich útok vyvolal na Slovensku všeobecný odpor, ktorý urýchlil formovanie armády a vyburcoval Slovena k pevnému odhodlaniu – s Božou pomocou brániť ťažko vydobytý mladý štát. Narýchlo pozliepané útvary slovenskej armády prešli 24. marca do protiútoku proti maďarskej presile, aj napriek nedostatku ťažkej vojenskej techniky. S jediným cieľom: obstáť v tejto skúške, zahnať agresora, zachovať celistvosť hraníc. V bojoch sa spočiatku výrazne vyznamenali letci zo Spišskej Novej Vsi, ktorí spôsobovali nepriateľom ťažké straty, zamedzovali ich postupu a získavali tak čas na formovanie pozemných jednotiek. Tie dňa 25. marca pod vedením pplk. Malára dokázali úspešne zatlačili Maďarov na ústup.

Maďarské letectvo v reakcii na úspešné akcie slovenských pilotov podniklo dňa 24. marca v poobedňajších hodinách útok na Spišskú Novú Ves, s cieľom zneškodniť leteckú základňu. Zasiahli však aj civilné zóny. Bombardovanie si nakoniec vyžiadalo 13 obetí (z toho 5 vojakov a 8 civilistov) a 29 zranených. Práve Spišská Nová Ves je miestom, kde si každoročne pripomíname tieto udalosti. Nebolo tomu inak ani tento rok a nebude tomu inak ani budúci rok, ani ďaľšie roky.

Vznik Slovenského štátu bol pričinením maďarského agresora podpísaný slovenskou krvou. Nech večná pamäť na odhodlanie obrancov slovenskej vlasti i nás pohne k väčšiemu odhodlaniu v boji za Boha a národ.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.