Adventná

Zas je tu adventný sviatočný čas,
s radosťou Ježiška každý víta.
Boží syn prišiel na svet pre nás,
to veľká láska v bábätku skrytá.

By ľudstvu odpustil prehrešky mnohé,
navrátil pokoj stratenej duši.
Viedol človeka od statkov k pokore,
ktože tu veľkosť dnes aspoň tuší?

Boh nám dal všetko, čo len dať mohol,
jediného syna zoslal k nám hriešnym.
Takto sa bližšie k človeku zohol,
zaplakať musí nad ľudstvom dnešným.

Obetu veľkú pre dieťa pripravil,
až príde čas, nech život zloží.
By srdcia láskou, nie hriechom zaplavil,
to bol plán nie ľudský, lež čisto Boží.

Kajajme sa teda, nie len v tejto dobe,
poďakujme Pánovi za obrovský dar.
Neskoro už bude plakať v svojom hrobe,
nad tým, čo som vykonať za života mal!

KIKA