Spomienková slávnosť a Memoriál Božieho sluhu Jána Nemca zabitého partizánmi, 17. novembra 2015

IMG_3923Už tretí krát sme sa zišli v Lieskovci, aby sme si putovným sprievodom pripomenuli poslednú pozemskú krížovú cestu mučeníka Jána Nemca. Ako každý rok sme vyrazili z Lieskovca od pamätnej tabule venovanej Jánovi Nemcovi, ktorá je umiestnená na budove obecného úradu. Tak ako každý rok, aj tento rok nás čakala cesta cez polia, lúky, les a na koniec aj asfaltová cesta. Po troch hodinách sme dorazili do Polomy, kde končila svätá omša obetovaná za Jána Nemca a spojil sa tak putovný sprievod s putujúcimi z rodnej obce Jána Nemca, Šarišských Bohdanoviec, veriacimi z jeho posledného pôsobiska Lieskovca a z iných miest.

Sprievod od kostola v Polome začal tento rok netradične hranou dramatizáciou, aby sme si čo najrealistickejšie priblížili posledné okamihy života Jána Nemca tu na zemi. Naše združenie sa zhostilo hereckých rolí a v spolupráci so starostom z Jasenoviec, ktorý zabezpečil kone a voz s furmanom, aby sme cestou, modliac sa bolestný ruženec, mohli autenticky prežiť mučenie a smrť Jána Nemca. Nie jedna slza putujúcim vyhŕkla pri stvárnení Jána Nemca a jeho trýznenia. Na moste pri Girovciach cez rieku Oľka následne inscenácia skončila vraždou Jána Nemca. Po modlitbe a speve zboru zo Šarišských Bohdanoviec sa zástupu prihovoril starosta obce Jasenoviec, vážený brat Trybula, ďalej člen NSS, predniesla sa báseň a po záverečných slovách kňaz požehnal putujúcim na cestu domov. Položili sme vence a zapálili sviečky na znak nádeje a občerstvili sa teplým čajom, ktorý prichystali ľudia z Giroviec a pomaly sme sa rozišli.

Obec Jasenovce nám prichystala tiež občerstvenie. Po pohostení sme sa vydali k hrobu Jána Nemca v Šarišských Bohdanovciach, kde sme sa spolu s rodinou Jána Nemca pomodlili.

Do ďalšieho ročníka nás ešte čaká zlepšiť organizáciu podujatia a viac informovať verejnosť o hodnote osoby Jána Nemca. Preto sa vynasnažíme pripraviť publikáciu o Jánovi Nemcovi, kde priblížime širokej verejnosti pozadie vraždy Jána Nemca, jeho život a prepojenie s prítomnosťou.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Putovný sprievod na počesť Jána Nemca 71 rokov od jeho vraždy prešiel po trase Lieskovec – Poloma – Girovce – Šarišske Bohdanovce.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.