Kor ich!

Autor: Jaroslav Križák

Tvoja cesta je tou mojou,
púť posiata nepoddajnou zlobou,
trasa kalom okyptená,
hra, v ktorej výhra je ta najväčšia cena.

Moja cesta je tou tvojou,
púť bitia postáv tupých volov,
trasa mečom pretkávaná,
národnou očistov zvaná.

Tak kor tie kniežatá strachu,
kor tú chvíľu potupnú a plachú.
Hovorím ti Kor!
Tak kor ten všade páchnuci mor.

Pohľadom v Tatru sa bolesti zbav
a keď zazrieš zem plnú mŕtvych hláv,
nuž vedz, že to začiatok cesty tvojej
no v mysli maj, že aj mojej.

A tak ti vravím, kor ich a zbav myšlienok sa zlých.
Kor ich a pamätaj, my koriť budeme s tebou
a urobíme poriadok s tou slovenskou zemou!