Chráňme otčinu!

Autor: Sisa (KIKA)

Nie je národ ako národ, každý sa z nich líši,
preto o rovnosti nehodno je vravieť.
Všetci majú svoju zem, na ktorú sú pyšní,
všetci majú svoju vlastnú historickú pamäť.

Jeden národ na úkor druhého vzniká,
nepozerá na následky svojich činov.
Tak je tu niekto, kto neprávom pyká,
stráca všetko, no nie vlastnou vinou.

Iné štáty krvou zaplatili hranice národa,
by dokázali, že nie v rozlohe je sila.
O to vzácnejšia je pre nich sloboda,
ktorá jarmo útlaku vierou odvrátila.

Čo národ to iné tradície, kultúra i ľud,
preto každý svoju veľkosť chrániť musí.
Aj ty, Slovák, hrdý konečne už buď,
kým ťa cudzí národ celkom nezadusí!

Prežiť môže len ten, kto históriu si váži,
kto nezabúda na svoj vlastný vznik.
Kto stojí verne na domovskej stráži,
tomu nevezme štátnosť veru nik!

Ak však národ zaváha, privrie svoje oči,
vtedy slabým pre lovca sa okamžite stáva.
Ten nečaká povely, na obeť hneď skočí,
ktorá veľmi rýchlo stratí svoje práva.

My neboli sme nikdy v histórii lovcami,
no ani obeťou už viac byť nemôžeme!
Chráňme, čo je dané našimi otcami,
inak vlastnou zradou kruto zahynieme!