Chráňme bratov!

Autor: Sisa (KIKA)

Podporme bratov Srbov, veď i my sme Slovania,
nedovoľme by trhali ich jak kedysi nás!
Nedajme sa vtiahnuť do nespravodlivého konania,
pozdvihnime spoločne svoj slovenský hlas!

Nik okrem štátu nemá právo meniť hranice kraja,
nezabúdajme, jak sme aj my stratili svoje mestá!
Neverme klamstvám, čo média nám vravia,
veď národnosť menšín je v každom štáte pestrá.

Neostaňme ticho, neraďme sa medzi väčšinu,
máme právo vyjadriť svoj vzdor a smútok.
Veď bratia Srbi chránia len svoju otčinu,
tak verejne odsúďme ten albánsky skutok!

Nechceme mať na svedomí proti láske boj,
nechceme sa podieľať na kradnutí hliny.
Ukáž Slovák nebojácne, že je to brat Tvoj,
jeho osud presmutný na svoje pleca prijmi!

Či môžete trhať, čo Bohom je raz dané,
čo národ roky zveľaďoval, budoval a chránil?
Neberme si na zodpovednosť, čo sa stane,
majme ale v pamäti, že len svoje bránil!

V budúcnosti môže prísť i na druhých rad,
keď vlci zaútočia na celkom iný kraj.
Slovana chrániť má povinnosť slovanský brat,
tak v spoločnom boji Boh nám pomáhaj!