Spomienka na vdp. Jána Nemca; Lieskovec – Žalobín – Poloma – Šarišské Bohdanovce, 17. november 2014

0Spomienka na Božieho služobníka Jána Nemca, ktorou sme si pripomenuli 70. výročie jeho vraždy partizánmi, začala o 9. hodine v Lieskovci. Odtiaľ sme sa skupinka asi 20 pútnikov vybrali smerom do Žalobína cez Štefanovce. Lesnou a poľnou po daždi rozbahnenou cestou sme asi po dvoch hodinách vyšli na cestu v Žalobíne, odkiaľ sme približne po hodine dorazili do kostola Božského srdca Ježišovho v Polome, kde sa uskutočnila zádúšná tridentská liturgia za Jána Nemca. V kázni celebrant zdôraznil nebezpečnosť komunistického systému, hrdinskosť a vieru Jána Nemca. Po sv. omši sme sa, poslinení na duchu v prijímaní sv. Tela Kristovho, pohostili aj u našich dobrodincov Polomčanov. Potom sme sa s nimi spoločne vybrali k miestu vraždy mučeníka, ku girovskému mostu, kde nás už čakali Girovčania. Spolu sme sa pomodlili pri pamätnom kameni a po krátkych príhovoroch, ktoré poukazovali na významnosť Jána Nemca a odsúdenie partizánskeho besnenia, sme sa s miestnymi rozišli. Povedali sme si, že z tohto podujatia urobíme každoročnú tradíciu. Naše kroky však smerovali ešte na druhú časť spomienky, a to do rodnej dediny Jána Nemca, do Šarišských Bohdanoviec, k hrobu, kde odpočíva telo mučeníka. Tam sme sa pomodlili a sľúbili si pokračovať v pozdvihovaní hodnoty tohto veľkého človeka a zároveň varovať budúce generácie pred zhubným vplyvom boľševickej ideológie, ktorej produktom bolo aj partizánske hnutie, ktoré malo na svedomí smrť Božieho služobníka Jána Nemca a mnoho iných kňazov. Po ukončení spomienkových podujatí sme sa ešte zúčastnili na posedení s rodinou Jána Nemca, za čo im ďakujeme. Ešte raz patrí vďaka všetkým, čo prispeli svojou trochou k tejto spomienke. Keď je Boh s nami, kto proti nám!

Maroš Ambróz

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.