O chlebovej skyve

Autor: Blažena Krivošíková

Do srdca nikomu nevidíš,
nevieš koľko má skrýš,
nevieš o hĺbke jeho pocitu
ani kde má achilovku ukrytú.
Netušíš čo mu robí radosť,
čo postráda a čoho má dosť.

Niet už priateľstva v rozhovore,
strážne psy sú v každom dvore
a vysoký múr okolo.
Predtým tomu tak nebolo.

Pred domom bývala lavička
večerom i v jase slniečka.
Tam sme sa stretávali o chlebovej skyve
a slová naše boli pamätlivé.
Aby všetok hnev naveky zanikol
veď láska nie je len – pre básnikov!