70. výročie zavraždenia kňaza Rudolfa Schedu; 7. septembra 2014, Liptovský Ján

ilustráciaV sobotu 6. septembra 2014 uplynulo 70 rokov od zavraždenia dôstojého pána farára Rudolfa Schedu partizánskymi banditmi. Združenie Nové slobodné Slovensko presne pred piatimi rokmi oprášilo spomienku na tohto martýra katolíckeho kňazstva. Najmä jeho kňazský stav bol totiž tŕňom v oku partizánskym banditom, ktorí nenávideli všetko katolícke. Priťažujúcou okolnosťou mu bol k tomu nemecký pôvod – ten už definitívne spečatil jeho tragický odchod z tohto sveta. Partizánski banditi ho bez milosti 5. septembra 1944 uniesli z rímskokatolickej fary v Liptovskom sv. Jáne, následne podrobili výsluchu a trýzneniu a nakoniec v nočných hodinách 6. septembra 1944 umučili a zavraždili. Duchovná veľkosť dp. Schedu spočíva najmä v tom, že hoc partizánske výčiny už boli v tej dobe známe a veriaci ho doslova prosili, aby ušiel z fary, aby sa niekam schoval, on toto rozhodne odmietol a ako dobrý pastier vložiac svoj život do Božej Prozreteľnosti zotrval vo svojom úrade.

Členom NSS sa, po piatich rokoch od odhalenia pamätnej tabule venovanej dp. Schedovi na budove liptovskojánskej fary a od vydania brožúry stručne približujúcej historické skutočnosti týkajúce sa onej tragickej udalosti, s Božou pomocou podarilo ku dňu 70. výročia vraždy dp. Schedu zrekonštruovať i jeho zanedbaný hrob, ktorý bol dosiať v dezolátnom stave. V nedeľu 7. septembra 2014 sa uskutočnila spomienková akcia spojená s odhalením a posvätením obnoveného náhrobného kameňa. Tá sa niesla v duchu myšlienok týkajúcich sa skutočnosti, že hoc dp. Rudolf Scheda svoj svetský boj proti silnejšiemu a ozbrojenému nepriateľovi prehral, fakticky ostáva víťazom, lebo dúfame, že ako katolícky kňaz si zachoval pravú vieru, prijal mučenícku smrť a tým pádom nad smrťou skrze Krista zvíťazil. „Lebo kto si bude chcieť zachovať život, stratí ho; kto by však stratil svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachová si ho.“ (Marek 8, 35)

Nech teda milosrdný Pán udelí dp. Rudolfovi Schedovi večný pokoj a slávu nebeskú!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.