Na poctu zbraň! (padlým hrdinom)

Autor: Poručík Jozef Varínsky

Vám slzy nepatria, vy slzy nechcete,
len kytku spomienok na tento deň.
Tvrdí ste odišli a tvrdí driemete,
v ďalekých oltároch svoj večný sen.

Rozkaz je železný a vy štít nesiete,
kvetnatý cez veky budete niesť.
Táto krv slovenská už zvoní vo svete
vojaci Pribinu, na večnú česť!

Rozkaz má zástava a na nej prísaha,
kládli ste odvahu na hlavný pás.
Clivota a úzkosť, tá ku vám nesiaha,
krv sa už ponúka na slávny čas!

Táto krv hrdinov, keď národ zavolá,
môže biť zloby hrom so všetkých strán!
Do šíku nastúpi meč, prilba a vôľa:
Snu mŕtvych hrdinov – Na poctu zbraň!