Prednáška Dr. Petra Bielika o tzv. „SNP“ + výstava dobových materiálov na tému „Slovenský štát a augustové povstanie“

IMG_3387V súvislosti s blížiacim sa sedemdesiatym výročím čierneho dňa Slovenska – 29. augusta 1944 -, kedy v Banskej Bystrici vypukol puč proti slovenskej štátnosti, boľševicko-čechoslovakistickou mašinériou nazvaný ako tzv. „Slovenské národné povstanie“, sa dňa 23. augusta 2014 v rodnom dome prezidenta Jozefa Tisu v Bytči uskutočnila prednáška Dr. Petra Bielika na tému „Bolo augustové povstanie v roku 1944 národné, slávne či užitočné?“, ktorej záznam vám prinášame. 

Zároveň sa pod záštitou o. z. Slovenská spoločnosť konala v dome prezidenta Tisu tematická výstava „Slovenský štát a augustové povstanie v roku 1944 v dobových materiáloch“.