Zostaneme!

Autor: Blažena Krivošíková

Nemožno veriť človeku,
ktorý nikdy nič nestratil
a nevie ako bolia odchody
milovaných bytostí.
Ani takému,
čo nemá v úcte starých ľudí
a za lásku si zaplatí.
Neváži si ľudskú prácu.
Kto vylúchne pohár vína ako vodu
a krajec chleba mu nie je ničím,
ten môže menovať aj sto príčin
prečo nepotrebuje nijaké city.
Veď je „iný“ a vždy chce byť „in“
(vraj patrí medzi celebrity)
My ostatní sme „iba“ občania,
ako mokrá handra v silnom stisku,
kde môžu, tam nás pohania

Ibaže my – zostaneme!
A oni? – na smetisku