II. ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu

ilustráciaDruhý ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu, 25-kilometrovej púte nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského v duchu Valkových Slovenských národnýych pútí za mučeníka Jozefa Tisu do Altöttingu, sa uskutočnil v noci z 11. na 12. apríla 2014.

Ceremoniál zasvätenia do tajomstva púte začal, ako je predpísané v Ordináriu, po registrácii všetkých pútnikov, desať minút pred polnocou v Rajci pri buste prof. Ďurčanského pod vedením prevádzača, ktorému asistovalo páža, za účasti správcu, vlajkonosiča a ostatných pútnikov. Prevádzač s pážaťom započali duchovnú prípravu na Memoriál už koncom marca tým, že vystúpili na Mariánsku horu – známe mariánske pútnické miesto, rovnako však museli tesne pred Memoriálom vykonať svätú spoveď a prijať Najsvätejšiu oltárnu sviatosť. Tomu, že Memoriál mučeníka Jozefa Tisu nie je svetskou túrou, ale katolíckou púťou nasvedčovala okrem samotného úmyslu, či matérie v podobe modlitieb a jednotlivých ceremoniálov aj vonkajšia forma – liturgické odevy prevádzača, pážaťa, správcu a vlajkonosiča, ktoré boli vyhotovené špeciálne pre túto príležitost. Práve otázka duchovného rozmeru púte s intenciou za blahorečenie mučeníka Jozefa bola dominantnou počas úvodného ceremoniálu. Po ňom sa pútnici zaradili do zástupu a v tichosti sa vydali na nočnú časť púte.

 Trasa z Rajca cez Žibrid, Sedlo Pastúch a Kečku na Roháčske sedlo je vďaka niekoľkým strmým stúpaniam vcelku náročná. Nočná atmosféra dokonale napomáha možnostiam rozjímania pútnikov o tom, kto je toho príčina, že Kristus na kríži umiera, k čomu sú všetci na úvod vyzvaní. Obeta na ušľachtilý úmysel Memoriálu má počas celej púte intenzívny charakter. Pútnik sa totiž vzdáva pohodlného spánku vo svojej posteli a vyráža v ústrety chladnej a tmavej noci. Namiesto odpočinku dobrovoľne volí namáhavú cestu. Úprimná obeta všetkého, čo táto cesta prináša, zaiste nie je v Božích očiach bezvýznamný počin.

Tesne po rozvidnení dorazili pútnici na Roháčske sedlo. Po krátkom odpočinku nasledoval Ceremoniál prosieb k Pánovi a všetkým svätým, ktorý je núdzovou náhradou za tridentskú svätú omšu v prípade, že na púti nie je prítomný žiadny kňaz ochotný a schopný tradičný rímsky obrad odslúžiť. Po ukončení ceremoniálu už pútnici nie sú viazaní mlčaním a nastupujú na miernejšiu dennú časť púte turistickým chodníkom z Roháčskeho sedla cez Súľovský hrad až na asfaltovú cestu, ktorá cez Jablonové a Hrabové vedie priamo do Veľkej Bytče.

Hoc je denná trasa miernejšia, pútnik už beztak cíti na nohách prejdené kilometre, najmä však chýbajúci nočný spánok. Dušu okrem Božej všadeprítomnosti posilní a motivuje na ďalšie kilometre aj krásna príroda, ktorú sme si azda najlepšie vychutnali počas výhľadov zo Súľovského hradu. Po asfaltke ide človek už len akousi zotrvačnosťou. Niektorí pútnici sa ešte zastavili desiatkom svätého ruženca pozdraviť presvätú Pannu Máriu v lurdskej jaskyni v Jablonovom, odkiaľ už všetci pokračovali až do Rodného domu prezidenta Tisu.

Pútnici prichádzali do Rodného domu prezidenta Tisu postupne okolo obeda. Čakalo ich pripravené občerstvenie, ale najmä odpočinok. Po dorazení všetkých pútnikov prebehol posledný ceremoniál, Ceremoniál zloženia poklony. Prítomní boli už aj viacerí hostia, ktorí do Bytče dorazili na prednáškový program. Ten pozostával z hodnotných príspevkov Branislava Michalku, vdp. Václava Kociana a iných. Zvukové záznamy z prednášok budú v dohľadnej dobe zverejnené.

Záverom možno konštatovať, že druhý ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu prebehol nemenej úspešne ako ten prvý.

Veľká vďaka Pánu Bohu, jeho presvätej Matke i mučeníkovi Jozefovi, ktorý, ako dúfame, sa za nás taktiež prihovára.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.