Resurrexit, sicut dixit, alleluia!

Resurrexit

Želáme Vám
milostiplné a požehnané sviatky zmŕtvychvstania

nášho Pána a Vykupiteľa, Ježiša Krista!