Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

Resurrexit

Želáme Vám
milostiplné a požehnané sviatky zmŕtvychvstania

nášho Pána a Vykupiteľa, Ježiša Krista!

Pridané: 15. 04. 2016 Rubrika: Ostatné
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci