Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

ilustrácia

Ale anjel im povedal: “Nebojte sa! Hľa, veľkú radosť vám zvestujem, ktorá bude patriť všetkému ľudu, lebo dnes sa vám v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete nemluvniatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.” Hneď sa pridružilo k anjelovi množstvo nebeského vojska; zvelebovali Boha a hovorili: “Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!” (Lukáš 2, 10-14)

Všetkým našim priaznivcom a dobrodincom

želáme požehnané a milostiplné sviatky

 narodenia nášho Pána Ježiša Krista.

 

Pridané: 24. 12. 2015 Rubrika: Ostatné
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci