POZVÁNKA: VI. ročník Memoriálu Jána Šmigovského, 29. august 2013, Prešov – Spišské Podhradie

PrílohaPozývame Vás na šiesty ročník Memoriálu Jána Šmigovského, ktorý opäť organizuje občianske združenie Nové slobodné Slovensko. Memoriál je 60 kilometrový pochod z Prešova do Spišského Podhradia k hrobu podplukovníka Jána Šmigovského a jeho rodičov, spojený s pietnou spomienkou na tohto veľkého muža – hrdinu.

Účelom Memoriálu Jána Šmigovského je:

1.Uctiť si pamiatku veľkého muža, ktorý bol zavraždený bolševickými okupantami a ich prisluhovačmi, pretože odmietol zradiť prísahu vernosti Slovenskej republike a odmietol sa so svojimi mužmi pridať ku krivde na národe, k rebélii zvanej tiež „Slovenské národné povstanie“.

2.Memoriálom tiež chceme poukázať na problematiku tohto smutného miesta v našich dejinách, ktoré aj napriek dlhej dobe po formálnom páde komunistického režimu na Slovensku, je stále, pre slušných ľudí šokujúco, štátnym sviatkom. Chceme rozpútať diskusiu o tejto pre širokú verejnosť jednostranne prezentovanej téme.

3.Memoriálom chceme v neposlednom rade okrem Jána Šmigovského pripomenúť aj ostatné nevinné obete tejto tragickej udalosti našich dejín. Obete, ktoré svojimi životmi museli zaplatiť daň za to, že prvá Slovenská republika bola krajinou slobodnou, kresťanskou a prosperujúcou, a teda bola tŕňom v oku boľševikov, čechoslovakistov a inej zberby.

Pridajte sa aj Vy a podporte tento memoriál! Buďte aj Vy pri budovaní novej pravidelnej tradície!
Organizačné pokyny

Memoriál Jána Šmigovského sa uskutoční vo štvrtok  29. augusta 2013. Zraz účastníkov bude o polnoci, medzi stredou 28. augusta a štvrtkom 29. augusta 2013 v Prešove pri Konkatedrále sv. Mikuláša, odkiaľ sa účastníci vydajú pešou chôdzou do Spišského Podhradia po trase:

Prešov – Veľký Šariš – Medzany – Ostrovany – Ražňany – Uzovský Šalgov – Uzovské Pekľany – Lipovce – Lačnov – Lačnovské sedlo – Vyšný Slavkov – Bijacovce – Spišské Podhradie

Cesta s prestávkami trvá približne 15-16 hodín. Po príchode k hrobu podplukovníka Jána Šmigovského a jeho rodičov a po krátkej prestávke sa bude konať pietna spomienka spojená s kladením venca a zapálením sviec na pamiatku hrdinu. Po pietnej spomienke budú účastníkom Memoriálu Jána Šmigovského udelené pamätné odznaky (diplomy budú zaslané poštou). Následne, po ukončení akcie, budú účastníci memoriálu, ktorí nemajú zabezpečený odvoz domov, prevezení autami späť do Prešova, alebo na iné miesto podľa dohody.

Ak sa z nejakých dôvodov nemôžete alebo nechcete zúčastniť 60km pochodu, príďte si uctiť pamiatku Jána Šmigovského aspoň na spomínanú pietnu spomienku, ktorá začne po príchode účastníkov pochodu k hrobu, v čase približne 16:00 – 18:00 hod.(ČAS SA EŠTE UPRESNÍ). Tí, ktorí nemajú možnosť sa zúčastniť ani tejto časti memoriálu, môžu si pamiatku podplukovníka Jána Šmigovského, ale aj ostatných obetí tejto rebélie, uctiť doma zapálením sviece.

UPOZORNENIE!Každý účastník sa memoriálu zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť! Účastník sa zúčastnením na memoriáli zaväzuje dodržiavať pokyny organizátorov, dbať na vlastnú bezpečnosť, na bezpečnosť ostatných účastníkov, ako aj iných nezúčastnených ľudí!Trasa memoriálu je vyše 60 kilometrov dlhá, prechádza cestami, lúkami, lesmi, skalnatým terénom a je teda veľmi náročná, čomu treba prispôsobiť svoje vybavenie a prípravu na tento memoriál!<

VÝZVA!

Vyzývame tých našich kamarátov, ktorých táto akcia oslovila, ale ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť základnej časti memoriálu – pochodu, aby sa v prípade, že vlastnia auto a sú ochotní nám pomôcť, prihlásili na e-mail nášho združenia.

Podmienky pre získanie pamätného odznaku a diplomu
a doplňujúce organizačné pokyny

Pamätný odznak a diplom Memoriálu Jána Šmigovského získa ten účastník memoriálu, ktorý prejde pešou chôdzou v deň organizovania memoriálu spolu s organizátormi nimi stanovenú, približne 60 kilometrovú trasu memoriálu, ktorá začína v centre mesta Prešov a končí v Spišskom Podhradí pri hrobe podplukovníka Jána Šmigovského a jeho rodičov. Pamätný odznak a diplom nie je možné získať iným spôsobom, napríklad kúpou.

Organizátori si vyhradzujú právo z memoriálu vylúčiť tých účastníkov, ktorí svojim správaním ohrozujú seba alebo ostatných účastníkov, tiež tých, ktorí svojim správaním úmyselne poškodzujú účel memoriálu.

Organizátori si tiež vyhradzujú právo výnimočne udeliť pamätný odznak a diplom Memoriálu Jána Šmigovského aj tomu účastníkovi memoriálu, ktorý z ním nevzniknutých príčin nemohol tento memoriál dokončiť, pričom je organizátorom zrejmé, že bolo jeho úmyslom a bolo v jeho silách, v prípade nezasiahnutia vonkajších vplyvov, ho dokončiť. Napríklad môže ísť o účastníka, ktorý nemohol memoriál dokončiť pre pomoc inému účastníkovi pri zranení.

Organizátori si ďalej vyhradzujú právo núdzovo zmeniť niektoré úseky trasy memoriálu podľa potreby v prípade náhleho zhoršenia počasia, nepriechodnosti terénu a podobne.

Odporúčania NSS účastníkom pochodu

– Keďže ide o veľmi náročnú fyzickú aktivitu, doprajte si pred memoriálom dostatok odpočinku a spánku.

– Na pochod si vezmite vhodnú obuv, ktorá netlačí a je vhodná pre rôzne terény (strmšie svahy, kamene a blato). Môžete si so sebou zobrať aj ľahšiu obuv, ktorú si prezujete po skončení pochodu. Nezabudnite si zobrať nepremokavé oblečenie do dažďa.

– Rozhodne je nevyhnutnosťou pokrývka hlavy ako ochrana pred slnkom. Odporúčame tiež ochranný krém na odkryté časti tela.

– Pri takto dlhej fyzickej námahe je potrebné prijímať veľmi veľké množstvo tekutín. Ideálne sú minerálky, čaje, ovocné džúsy. NSS odporúča minerálky slovenských výrobcov a s väčším obsahom horčíka (magnézium). Tekutiny sa dajú doplniť pri minerálnom prameni v Lipovciach približne v polovici trasy, treba však počítať s tým, že voda v prameni je prírodná, neupravovaná, a preto má silne syričnatú chuť a vôňu, čo nemusí byť každému príjemné.

– Nezabudnite tiež na dostatok jedla bohatého na sacharidy. Jednoduché cukry (napr. hroznový cukor) pre dlhodobú záťaž sú nevhodné, pretože po rýchlom nábehu energie prichádza rýchlo únava.