Ako bojovať proti systému!

IlustráciaSystému dnešných dôb vládnu ľudia, ktorí nesedia na vrcholných miestach, ale skôr sú v zákulisí. Nie sú viditeľní a nemožno ich priamo označiť. Aby mohli mať moc, musia si ju presadiť pomocou určitých nástrojov. Tieto nástroje môžeme priamo nájsť a identifikovať. Proti konkrétnemu cieľu sa dá bojovať, nie je to ako boj s veternými mlynmi. Systém má svoje ciele a jedným z jeho najdôležitejších cieľov je ovládať veľké skupiny ľudí. Veľmi dobre na tento účel slúžia média, ktoré šíria informácie, zabávajú, dávajú inšpirácie a učia. Média majú aj dobre vlastnosti, ktoré sa dajú ľahko zneužiť v nesprávnych rukách. Média v dnešnej dobe ponúkajú veľa informácií, ktoré sú pravdivé, polopravdivé, klamlivé a takto sofistikovane, postupne ľahko zmanipulujú nerozhľadeného človeka. Niekedy to majú ešte ľahšie, keďže veľa ľudí dnešnej spoločnosti nežije svoj život, ale ho len prežíva. Keďže mediálny priestor je plný klamstiev a manipulácie tak najlepším riešením je vypnúť televízor, nečítať noviny a nekliknúť si na internetovú stránku. Ignorovaním nedáme médiám priestor a bez diváka strácajú význam. Keď nebudú mať divákov nikto si nekúpi ich reklamu, z ktorej žijú, a tak zaniknú. Tento cieľ treba naplniť v prvom rade u seba. Je potrebné ignorovať média, ktoré klamú a ovládajú. Je nutné informovať o tom svoje okolie, rodinu, priateľov, známych a rozprávať s nimi o tom. Možno sa to zdá byť smiešne, ale informácia má svoju hodnotu, preto treba o všetkom informovať aj ostaných. Treba podávať overené a kvalitné informácie a upozorňovať na tie zlé a zmanipulované. Všeobecná informovanosť je veľmi dôležitá. Taktiež je dôležité neustále upozorňovanie na problémy, ale aj navodzovanie ich riešenia a predkladanie konkrétnych návrhov a alternatív. Myšlienka aby žila potrebuje svojich nositeľov a tými ste aj vy čo čítate tento článok. Preto je nevyhnutné aby ste svoje okolie informovali o veciach aké sú a nie aké sa prezentujú a snažili sa ukázať alternatívu vo forme hesla: „za Boha za národ“. Musíme však pochopiť o čo nám ide, a to sa nedá nijak inak len pochopením myslenia našich velikánov, predovšetkým Andreja Hlinku a Jozefa Tisa. Ich životy nesú mnoho odkazov, preto sa musíme ponoriť do ich slov najmä vo forme ich odkazov, výrokov a činov. Je nevyhnutné aby sme si preštudovali literatúru, ktorá sa venuje týmto osobnostiam a zamysleli sa nad ich životmi. V nich a skrze nich môžeme nájsť odpovede na mnohé otázky, ale k tomu však musíme mať otvorené srdce a zahodiť predsudky. Dajte týmto myšlienkam čas a venujte sa ich skúmaniu. To je asi najmenej čo môžete urobiť pre pochopenie pravých hodnôt národovectva. Povzbudzujem Vás v tom a verím, že spoločne dokážeme premôcť nepriateľa.

Maroš Ambróz