Malá vojna

Národ sa tešil a slávil svoj vznik,
keď zrazu peklo vypuklo na zemi.
Srdce sa zdráhalo, uveriť nechcel nik,
že sme mali byť zas hanebne ponížení.

Diabol nikdy nespí, pokúša národy,
no my sme sa vzdať viac nemohli.
Dočkali sme sa vlastnej slobody,
a tak sme strach z presily premohli.

Vo chvíli slabej prišiel zákerný útok,
od suseda, čo nás uznal ako prvý.
Nečakal Slovák tak hanebný skutok,
že had zatúži opäť napiť sa z čistej krvi.

Vzlietli letky k nebesám do nerovného boja,
neváhali ani chvíľu chrániť svoju otčinu.
Na znak vďaky ich pomníky tu stoja,
duše obetí nech navždy s Pánom spočinú.

Ich odvaha príkladom pre nás nech sa stane,
na obetu preveľkú nech nezabudne nik.
Ak to bude potrebné, chyťme sa tiež zbrane,
nech nás nikdy nepremôže žiaden protivník.

Kika