Vlak demokracie

Vlak plný demokracie sa valí,
ponad lúky, ponad kraje.
Hlupák opäť oddane mu zdraví,
čaká, čo nového sa stane.

Vezie lásku, slobodu a mier,
do všetkých kútov sveta.
Musíš ho pustiť do svojich dvier,
veď vidíš, že ho víchrica už zmieta.

Pre slobodu má vozeň zbraní,
pre lásku zas lacné devy.
Vezie všetko, kopec prianí,
ktorými národ slepý plieni.

Dožičí nám radosť, ba i smiech,
v alkohole, drogách, hrách.
Posvätný je preňho hriech,
utápa nás v svojich nerestiach.

A valí sa, slobodne sa valí,
niet takého, čo zastaviť ho zmôže.
Dietky bezbožné mu tú zem dali,
či nám Boh odpustí, pomôže?

Dívame sa, v očiach nádej, viera,
lež nie v dobro, iba slasť.
Presne takto ľud môj zmiera,
stráca všetko, svoju VLASŤ…

Kika