Daruj krv – pomôž iným a posilni seba, 5.november 2012, Prešov

Praktické prejavenie solidarity s núdznym je dôležitým bodom, vyplývajúcim z hlavných pilierov národovectva – kresťanského, národného, sociálneho. Darovanie krvi zapadá do tohoto rámca. Vecným argumentom pre darovanie krvi je aj to (a vyplýva to z vyššie uvedeného), že aj my sa niekedy môžeme ocitnúť na operačnom stole, kde je potrebné veľké množstvo krvi. Aj preto ju pravidelne ochotne darujeme. Do teraz sme ju darovali zväčša v neorganizovanej forme. Od teraz sa posnažíme o organizovanú formu, nie z číreho exhibicionizmu, ale za účelom získania ďalších darcov, ochotných dať druhému kus seba. Stretneme sa vo februári.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.