Späť k prameňu

Jedno z hesiel slovenského nacionalizmu je: „Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí!“ Má však toto heslo nadčasovú platnosť? Platí univerzálne, alebo len v špecifických prípadoch? Aby sa dala táto otázka zodpovedne objasniť, treba sa pozrieť zblízka na časy, kedy vzniklo.

Bolo to v čase, kedy sa napĺňala snaha Slovákov mať samostatný štát. Z tohto hľadiska má či malo svoj význam. Vtedy bolo naozaj treba ísť dopredu a neobzerať sa dozadu. Je to však tak aj dnes a z duchovného hľadiska? To je už na dlhšiu diskusiu, pretože nie všetko čo je nové je dobré a nie všetko staré je zlé a prekonané. Skôr sa zdá, že je to naopak.

V tomto ohľade naozaj platí, skôr čelom vzad a poďme hľadať zmysel v tom, čo tu už bolo. Pretože tak, ako je rieka najčistejšia pri prameni, tak v duchovnom zmysle bude treba urobiť to isté. Vrátiť sa a hľadať pravdu nepošpinenú nánosmi klamstva a relativizmu. Ísť náročnou cestou proti prúdu, cez porast a mokrade. To je tá správna cesta.

Vrátiť sa a nie nechať sa unášať prúdom ľahkou cestou. Pretože táto cesta sa skôr či neskôr skončí medzi naplavenou špinou a nechutnou a nezdravou vodou.

Roman RS