Rudolf Scheda

Mučeník, Boží syn Rudolf Scheda.
ani po smrti Ti ľudská hlúposť spánku nedá.
Zahynul si rukou partizánskeho vraha,
ktorému nebola Tvoja krv dostatočne drahá.

68 rokov prešlo od Tvojej krutej vraždy,
ktorá sa zapíše do našich sŕdc navždy!
Lež nie každý zmýšľa ako my,
pre niekoho nemá cenu život posmrtný.

Jedni sa snažia úctu Tvojmu menu vzdať,
iní nemajú štipku hanby hrob Ti rozkopať!
Zjavne je kňaz pre nich človek malý,
nepokľaknú by kvietok na kameň dali.

Nemajú však problém zničiť malé dielo,
ktoré veľa úsilia od dobrovoľníkov chcelo.
Tí dali obraz hrobu kňaza padlého,
pozrite sa, čo ostalo tu dnes z neho!

Neznalosť, či nenávisť voči Božiemu synovi?
Čo z toho miesto odpočinku zničiť dovolí?
Čo dáva človeku také právo,
by zničil i to máličko, celkom málo?

Všetko sa zráta na druhom svete,
čo priamo pred Bohom odpoviete,
keď sa na tento hanebný skutok spýta,
že ulička medzi hrobmi bola skrytá?
Že namiesto pár krokov naviac,
rozkopali ste kňazský hrob v prechode brániac?

Zamyslite sa nad sebou dietky doby,
kto z vás pre národ čo dnes robí?
Lebo tu leží syn Otca, národa a ľudu,
ktorý bojoval a nebál sa Božieho súdu.

Kika