O autonómii Slovenska

O autonómii Slovenska sa popísalo toho už množstvo až si človek myslí, že viac sa o tejto etape slovenských dejín ani napísať nedá. Napriek tomu sa tento významný akt národnej emancipácie neberie tak na vedomie ako tzv. Slovenské národne povstanie. Prečo je tomu tak? Azda preto, že v období kedy mocnelo Hitlerove Nemecko a po Mníchovskej zrade sme si dovolili 6. októbra 1938 vyhlásiť autonómiu Slovenska. Nebolo to vari správne, veď už od vzniku 1. ČSR sa naši prarodičia, starý rodičia bili za to naše Slovensko v politických stranách, ktoré mali väčšinu ako HSĽS a SNS. Slovensko ako národ sa dostal v tom období do štádia, v ktorom už nie len inteligencia si uvedomovala svoje korene, ale aj pospolití ľud. Preto autonómia Slovenska nebola len nejakým paškvilom, ale národno-emancipačným vývojom národa, ktorý si uvedomoval svoju existenciu, a preto sa nie je čo čudovať myšlienke samostatného a svojbytného národa. No napriek tomu je autonómia Slovenska ako predstupeň k samostatnosti dávaná do úzadia a 6. október 1938 je len striedmo spomenutý v médiách ak ho vôbec spomenú. No my vieme, že 6. október 1938 je významný deň v dejinách Slovenska a Slovákov a budeme si tento deň s úctou ctiť a pripomínať.
To aká bola situácia v 1. ČSR a prečo bola autonómia Slovenska uznaná až v roku 1938, kde ju pražský parlament prijal až 22. novembra toho roku, je nám známe a komu nie, tak centralistická Praha so svojou politickou ideológiou čechoslovakizmu gniavila prirodzené právo Slovenského národa. Ani dlhoročný bojovník za autonómiu Andrej Hlinka sa jej nedožil, ale jeho slová, ktoré venoval mládeži v posledný deň svojho života zneli takto: „Drahá moja slovenská mládež! Ako rád by som bol teraz s tebou! Ale v duchu som v Žiline. Vidím tvoj zjazd, tvoj vzlet, tvoju prípravu do vážnej práce a boja. Ja dokončievam môj boj tuzemský, ale zostanem s tebou, mládež moja a národe. Vyzývam vás k jednote a nepoddajnosti. Žehnám tvoju prácu žehnám tvojmu boju. Boh ti pomáhaj, Boh ťa opatruj. Buď s Bohom národe môj!“ Tieto slová sú odkazom pre všetky pokolenia Slovákov. Veď predsa mladá generácia intelektuálov, ktorá zahorela láskou k národu a kresťanskej viere niesla ten pomyselný oheň Slovenského ducha za slobodu a svojbytnosť svojho národa.

Peter Sliacky