Spomienka na zavraždenie Rudolfa Schedu, 9. septembra 2012, Liptovský Ján

Sú to už 4 roky, čo sme na miestnej fare odhalili pamätnú tabuľu venovanú tu pôsobiacemu dôstojnému pánovi Schedovi, ktorý v časoch pokusu o puč časti slovenskej armády vo vzťahu k 1. Slovenskej republike prišiel o život rukou vražedného partizána.

Rudolf Scheda ako vzorný kňaz ostal pri svojom ľude až do trpkého konca, aj napriek tomu, že vedel, čo mu hrozí, čo sa chystá. Tým viac sa tak priblížil, pripodobnil Kristu pánovi, nielen že v mene jeho a pre neho pracoval, ale pre neho a na jeho obraz aj zomrel. Zaradil sa tak k celej plejáde mučeníkov z radov katolíckeho kléru žijúcich a mrúcich za Boha a národ, ktorých pamiatka a odkaz stali sa v kontexte slovenských dejín nesmrteľnými.

V nedeľný večer, za tmy, pri svetle ohňa sme sa stretli pri fare, aby sme za prítomnosti miestneho duchovného, Schedovho nástupcu, zaspomínali na udalosti zo septembra roku 1944 spojené s násilnou smrťou kňaza Rudolfa.

Rečníci okrem iného v príhovoroch vyzdvihli jeho obetavú vôľu ostať pri svojich ovečkách v časoch krízových aj napriek tomu, že ho to stálo napokon život. Venovali sa taktiež hlbšiemu odkazu jeho činu v kontexte súčasnej doby. Nepovšimnuté neostali ani udalosti, ktoré poznáme pod skratkou SNP a ich deštrukčný dopad na telo a ducha národa.

Záverom sa prítomní spoločne pomodlili za mučeníka Rudolfa a pokračovali na miesto jeho posledného odpočinku.

Pri hrobe bolo povedaných zopár viet o zhubnosti boľševizmu a jeho bratovi liberalizme, ako východiskových bodov smerujúcich k pokrivenej demokracii, ktorá vykazuje také množstvo obetí ako boľševizmus, avšak za pomoci nie otvoreného násilia, lež plíživých, zamaskovaných, o to pre národný organizmus nebezpečnejších metód. Po modlitbe sme zapálili sviece a zhodnotili stav porušenosti hrobu, nakoľko sa v najbližších týždňoch pustíme do jeho celkovej obnovy.

Náš záväzok je jasný, stretávať sa takto každoročne. Tento človek si to rozhodne zaslúži. A ešte omnoho viac.

Rudolf Scheda, modlime sa za Teba, Ty oroduj za nás!

Radovan Novotný

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.