Pekelná sila

Miesto, kde bol raj na zemi,

napadol drak červený.

Začal páliť, čo nebolo jeho,

domáhal sa nie svojho, lež cudzieho.

.

A ľudia zmätení, v strachu a žiali,

dali mu baránka, by pokoj mali.

On si však žiadal vždy viac a viac

a ľud ten úbohý hľadel len neveriac.

.

Spočiatku dúfal, že drak sa stratí

a všetko dobré sa opäť vráti.

On sa však na roky usídlil v kraji,

hoc ho tí Slováci nikdy nezvali.

.

Zobral im otca, synov i dcéry,

snažil sa zbaviť každého viery.

Kto meč svoj oddane za národ tasil,

toho hneď zagniavil, by nádej zhasil.

.

Smutné je, že i keď minuli tie časy,

počuť spev a chválitebné hlasy.

Vraj nás on zachránil od útrap sveta,

dodnes si na slobode lieta.

.

Zanechal otrokov, ktorí národ vedú,

do žíl im vstrekol kus svojho jedu.

A národ trpí, jak trpel roky,

dračie semä vedie ich kroky.

.

Tie kroky priamo do pekla mieria,

ľudia už zúfalí v lepšie časy veria.

Meč viac netasí hrdý syn zeme,

v slepote, hluchote postupne mrieme.

.

Slávime draka, čo zabil nám predkov,

čím ďalej tým menej preživších svedkov.

Čoskoro roztiahne krídla a priletí zas,

začni brániť národ, kým je ešte čas!

.

Kika