Príhovor Dr. Tisu k veliteľom pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (december 1944)

Zakončili ste porady, na ktorých ste prebrali to, čo ste von skúsili a čo najviac potrebujete. Toto posedenie na zakľúčenie týchto porád je vlastne ich pokračovaním a preto aj ja prispejem k nim svojou myšlienkou. Tvoriteľskou myšlienkou Hlinkovej gardy je odhodlanosť pre činnú obhajobu práva národa. Táto myšlienka bola základnou ideou Rodobrany a potom gardy. Proti šliapaniu našej pravdy sa tvorila Rodobrana. Pod tým istým zameraním tvorila sa po 6. októbri 1938 Hlinková garda. Táto myšlienka činne bojovať za práva národa bola vtedy nanajvýš aktuálna, lebo sme vedeli, že sa s československou mocou dostaneme do konfliktu. Preto táto tvoriteľská myšlienka viedla k vzniku gardy. Kým Hlinková garda mala túto myšlienku, viedla národ a žila. Neskoršie účinkovaním ľudskej zloby a neprajníkov slovenského národa videlo sa, ako by Hlinkova garda túto myšlienku opustila.

 

Táto myšlienka je tvoriteľskou myšlienkou Hlinkovej gardy, preto ju pestujte. Len vtedy budete na výške svojho gardistického poslania. Kým sa budete ňou spravovať. Bez tejto myšlienky nie je gardista tým, čím má byť, bez nej ho nectí jeho gardistická funkcia, bez nej je len plateným žoldnierom. Nemôže sa zazlievať, ak gardista v dôsledku svojho činného zapojenia sa do aktívneho boja musí svoje civilné povolanie zanechať a ako vojak dostáva na živobytie, avšak keby gardista len preto zapojil sa do činného boja a len preto konal službu v garde, bol by len žoldnierom. Slovák však nikdy nebol žoldnierom a vždy bude heroickým bojovníkom za práva svojho národa, lebo ho vedie odhodlanosť činne sa zúčastniť boja o obranu práv svojho národa.

 

Túto tvoriteľskú ideu Hlinkovej gardy odovzdajte svojim gardistom, odovzdajte ju aj ostatným našim rodákom, lebo náš boj, boj nás všetkých stojí a musí stáť na ideovom podstavci. Natrvalo nemá žiaden pohyb sily, ak ho nevedie a nedáva mu impulz myšlienka ideová.

 

Ziskožravosť sme videli na bývalom československom režime a videli sme, že štát padol. Nesmieme pripustiť, aby sa táto ziskožravosť zahniezdila u nás a aby nás stihol osud, aký stihne všetko, čo nie je vedené ideou, brániť práva národa. Len veľkou myšlienkou odhodlanosti, pre činnú obhajobu práva národa môžeme obrániť svoj národ a svoj štát. Preto je povinnosťou všetkých nás, aby táto myšlienka prenikla do širokých más.

 

Je čas kritický a my len mocou tejto myšlienky môžeme udržať moment nasadenia v boji o našu spravodlivú vec. Prvoradým momentom a motívom pre boj nie je víťazstvo alebo porážka. Týmto motívom je pravda, spravodlivosť a právo. Keď mám pravdu, pustím sa do boja, či vyhrám, alebo prehrám.

 

Verím vo víťazstvo, lebo viem, že mám pravdu. I keby niekto bol pochyboval o tom, či vo svojom boji máme pravdu alebo nie, posledné udalosti každého z nás presvedčili, že pravdu máme. Všetci nám popierajú právo na život, právo na samostatný národný štát, len Nemec to uznáva a podporuje nás v tomto boji. Všetko špekuluje na našu smrť, na naše zdeptanie. Preto sa musí proti tomu postaviť každý Slovák. Stratili by sme reputáciu ako národ a pokladal by som za obmedzeného každého Slováka, ktorý by šiel priamo do pažeráka toho, kto ho chce zhltnúť. Preto ak Veľkonemecká ríša uznáva a podporuje naše nároky a našu pravdu, pôjdeme s ňou a zvíťazíme, alebo aspoň čestne padneme.

 

Túto myšlienku máme si niesť so sebou do svojho každodenného života, odovzdať ju a šíriť ju medzi svojimi kamarátmi a celým národom. Viem, že máme pravdu a verím a som presvedčený, že so svojou pravdou v spojení s Veľkonemeckou ríšou privedieme svoj boj k úplnému víťazstvu svojej pravdy.