Spomienka na mučeníka Františka Majocha, Hermanovce, dňa 9. augusta 2012

Je to už 93 rokov, čo najmladší z duchovného a roduverného triumvirátu, pôsobiaceho pod vrchmi Braniska, Čársky – Onderčo – Majoch prišiel o život rukou zákerného a vypočítavého maďarsko- boľševicko – židovského vraha. Každoročne si túto udalosť pripomínajú miestni katolíci formou Bohoslužby a pristavením sa pri mieste posledného odpočinku dôstojného pána Františka, ku ktorej sa už nejaký ten rok pridávajú členovia NSS.

Otec Majoch bol svojho času nielen u miestnych katolíkov populárny za života ako aj po smrti. Jeho pamiatka sa za trvania starších, prvorepublikových dobrých časov slávila na celoštátnej úrovni. Nešlo a neide však o popularitu v liberálnom slova zmysle. Od tej má kňaz Majoch na míle ďaleko.

Tá jeho vznikla na základe jeho širokospektrálneho angažovania sa v prospech miestneho slovenského ľudu v dobách krušných, dobách koncovojnových, politicky nestabilných, kedy sa rozhodovalo o ďalších osudoch Slovenského národa a kedy sa na východnom Slovensku usadili maďarskí boľševici, aby kradmou rukou siahali na Slovenský živel.

Kňaz Majoch zanechal po sebe tak, ako každý slovenský mučeník, nezmazateľný odkaz, venovaný hlavne slovenskej mládeži – aby sa držala Boha, lebo len skrz neho vedie cesta k večnosti a ku národnému žitiu a rozvoju svojeti. Na to pamätáme a zvlášť preto si ho ctíme, lebo za tieto ideály, po vzore Krista obetoval svoj vlastný mladý život.

Úlohou slovenskej roduvernej mládeže je dostať kňaza Majocha a jeho životný príbeh do širšieho národného povedomia za účelom národnej inšpirácie a zároveň zatisfakcie vo vzťahu ku nemu.

Večný život Ti otče! Za Boha, za národ! Na stráž!

Radovan Novotný

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.